Pendler for salg.

I forbindelse med mine pendler til salgs, får jeg spm. om hvordan de kan brukes. Her er litt lesestoff om pendel/pendulering. 
Pendulering er en metode som er brukt i land som Kina og Egypt for lang tid tilbake. Her brukte de blant annet pendelen til å måle stråling fra bakken. Denne målingen ble igjen brukt for å bygge monumenter, grave etter vann o.s.v. 
Noen shamaner og healere bruker pendel som helbredelse.

Den tidligste bevarte henvisningen til søking stammer fra 1400-tallets Tyskland, da skjerpere, på leting etter mineraler, benyttet seg av ønskekvister.

Radiestesi betyr at noen er følsom for stråling. Begrepet ble innført av den franske abbed Mermet i 1930 årene. Han forklarte dette med at det ikke var stor forskjell på jordskopen og det menneskelige legeme. Begge inneholder forskjellige hulrom og begge har strømmer av vesker under overflaten. Mermet mente derfor at det var like enkelt å finne uregelmessigheter under den menneskelige overflate, som under jordoverflaten.
Mennesket anses å ha en medfødt egenskap til å ubevisst oppfatte energetiske svingninger eller bølger fra ulike formål . Noen er har såpass sterke følinger for disse, at energiene kan oppfattes med hendene, mens andre bruker hjelpemiddel som pendelen.

En pendel eller en ønskekvist er reelt ikke noe annet enn en viser for et måleinstrument.

Pendulering, det å søke ved hjelp av pendel, er en fascinerende introduksjon til denne kunsten, og den hjelper deg med å komme i kontakt med din egen intuisjon, ofte med bemerkelseverdige resultater.

Måleinstrumentet er du.

Viseren hjelper deg å flytte oppmerksomheten utenfor deg selv, hjelper ditt underbevisste å bli mer objektiv. Uten viseren (pendelen) er det lettere å gjøre feil, fordi du da undersøker din egen reaksjon på et evne, istedenfor å undersøke selve evnet.

Nå kan man kanskje tro at pendelen er blitt besjelet av menneskene som bruker den. Hvordan i all verden kunne den ellers la seg forvirre av det gale spørsmålet?

For å skjønne dette, må du forstå hvordan pendelen virker. Eller snarere hvordan den muligens virker. Man vet det nemlig ikke sikkert. En mulig forklaring er gitt ovenfor når det gjelder stråling.

En teori går ut på at pendelen fungerer som en forbindelse til underbevisstheten, og dermed gjør deg i stand til å komme på bølgelengde med ideer og kunnskap som ditt bevisste jeg ikke er klar over eller har oversett.

Når du stiller et spørsmå1, svarer underbevisstheten med å sende ørsmå elektriske impulser nedover i armen, og disse påvirker pendelens svingbevegelser.

Dette har du allerede fått erfare hvis du har fått pendelen til å endre retning. Du vil også oppleve det hvis du stiller pendelen et spørsmå1 og du ønsker et bestemt svar - med mindre du klarer å løsrive deg, vil svaret alltid være det du ønsker å høre.

Pendelen kan oppfattes som en forlengelse av din egen intuisjon fordi den brukes til å få tilgang til informasjon. som allerede eksisterer i din underbevissthet. 
Ved bruk av pendelen vil også denne hjelpe til å styrke intuisjonen din fordi den former denne til en fysisk rørelse, og gjør den på denne måte mer påtagelig og lettere å forstå. 
Når du stiller spørsmål til pendelen så er det din egen intuisjon som besvarer spørsmålet. Pendelen tillater deg fysisk å se hva din intuisjon allerede vet. 
Som en forlengelse av intuisjonen kan din pendel gi deg informasjon fra de samme kilder som din intuisjon, din underbevissthet, eller fra din guide/hjelper. Pendelen kan kun besvare spørsmål med ja, nei, kanskje (feil spørsmålstilling).

Man kan si at jo dyktigere man blir til å bruke pendelen, jo mindre har man egentlig bruk for den.

Pendelen forsterker og skjerper din intuisjon og omformer det til et visuelt budskap. Etter hvert vil du, ved bruk av pendelen, bli så oppmerksom på din intuisjon at du kan finne svarene uten pendelen.

Når pendelen ligger på et bord eller i en eske, er en pendel simpelthen en livløs gjenstand. Det er den også når du holder den i snoren mellom fingrene.

Når du derimot stiller den et spørsmål, er det noe annet som tar kontrollen. Alle har en teori om hva dette er, men foreløpig finnes det ikke, som tidligere nevnt, noe fullgodt svar, bare antagelser og teorier.

Hvis du imidlertid forteller deg selv at den er uvitenskapelig og derfor ikke kan virke, så har du akkurat forsikret deg om at den ikke kommer til å gjøre det.

Så ikke bry deg om hvordan eller hvorfor den virker, konsentrerer deg simpelthen om det faktum at den gjør det.

Bruk pendelen med respekt

Dersom vi nå godtar teorien om at det er din egen underbevissthet eller kanskje hjelperne som styrer pendelen, så er det en del ting man bør ta til seg når man driver med pendulering.

Det viktigste er at den skal brukes med stor ydmykhet og kjærlighet. Det er en god regel fordi du da vil ha respekt for dine egne krefter.

Pendelen sies å være en forlengelse av vår underbevissthet, det er egentlig oss selv som innehar svarene, men pendelen brukes til å formidle svarene til oss fra ditt høyere Jeg. 

Det er en god skikk å alltid å takke pent etter bruk av pendelen. Da vil pendelen blir din venn og bør ikke brukes av andre enn deg fordi den da blir et personlig redskap Du skal se denne gjenstanden som en del av deg og en del av hvordan dere to (du og pendelen) kommuniserer på.

Tenk deg at den har lært kjenne dine energier veldig godt. Slik vil du oppnå best resultat og mest riktige svar. En pendel kan også benyttes til å søke etter tapte gjenstander eller sikre deg en god reiserute neste gang du skal på tur. Du kan benytte deg av den for å sjekke maten du skal spise, eller om en restaurant er rett for deg.

Benytt deg av den i alle situasjoner og føl deg fram i deres samarbeide. Dere to blir et team og ditt behov for svar av pendelen i mange situasjoner skaper trygghet og visshet når du skal ta avgjørelser. 
Vi vil alle lære oss å kommunisere på vår egen måte med vår egen pendel, så alt av informasjon du finner om dette emnet er veiledende informasjon, men likevel til veldig god hjelp for alle oss brukere av pendel.

Bruk av pendel for å søke svar

Når du bruker pendelen for å finne svar på noe er det fine med dette verktøyet at den bare vise tre svar: "ja", "nei" eller "kanskje".

Dette kan virke som noe og du kan lure på hensikten med noe som, bare kan gi så enkle svar. Men så snart du begynner å eksperimentere med en pendel, vil du innse at mange ganger er det ikke ønskelig med andre svar enn "ja" eller "nei" Det er nettopp slike kategoriske svar som kan lede deg i riktig retning.

Enkelte ganger kan pendelen gjøre deg forvirret ved å gjøre svarene forvirrende. 
Dersom det skjer; må du være streng mot den og si at den skal samarbeide. Dette høres dumt og merkelig ut, men det du egentlig gjør, er å fortelle din egen underbevissthet, ikke pendelen, til å anstrenge seg mer.

Hvis pendelen fremdeles gir meningsløse svar, bør du kanskje gå ut fra at det ikke er den rette tiden for å stille spørsmålet og prøve igjen senere.

Det er tilrådelig, uansett hvor mange ganger du har brukt en pendel, å alltid undersøke hvordan den kommer til å svare før du stiller spørsmål. Noen ganger kan den forandre retningen på sving" bevegelsene som betyr "ja", "nei" og "kanskje", og det kan skape kaos hvis du ikke er klar over hva som foregår.

Dersom du for eksempel ikke klarer å bestemme deg for å takke ja til et jobbtilbud eller ikke,

vil pendelen gi deg et klart svar.

Så kan du senere benytte deg av en mer kompleks teknikk, hvis du ønsker å utforske valgmulighetene ytterligere.

Det første du bør tenke på når du skal begynne å bruke pendelen, er hvordan den kommer til

å besvare spørsmålene dine.

For å gjøre dette, må du be den om å vise frem de forskjellige svarene.

Disse er letestillingen, "ja", '"nei" og "kanskje". Dette kan du enten si høyt, eller inni deg hvis det er noen i nærheten og du ikke ønsker å påkalle rare blikk.

Hold den øverste delen av snoren eller bandet mellom tommel og pekefinger og la pendelen henge fritt det er kanskje lettest hvis du hviler albuen på et bord. Forviss deg om at pendelen er i ro og be den så vise deg letestillingen.

Den kommer enten til å forbli i ro eller bevege seg. Legg merke til hva den gjør.

Så ber du pendelen om å vise deg svaret for "ja". Du kan gjøre dette ved å stille pendelen et spørsmål som du vet bare kan ha et positivt svar.

Pendelen begynner så å bevege seg hvis ikke, svinger du den i sirkelbevegelse og ser hvilket mønster den faller til ro i.

Bruk av pendel til healing og alternativ behandling

Flere soneterapauter bruker pendelen til bruk for å påvise syke og friske deler av den de behandler. Ved bruk av pendelen svinger den til venstre ved sykdom eller til høyre når legemsdelen er frisk, Størrelsen av svingningen markerer sykdomsgraden og alvoret i den syke delen.

Det brukes også vekselutslag for å vise om sykdomstilfellet kan helbredes hurtig eller sent. Kommer det først en høyresvingning så kan sykdommen helbredes hurtig. Dreier den først til venstre, mener soneteraputene at det allerede er tale om kroniske tilstander.

Svinger pendelen ikke er vevet på de steder hvor pendelen står stille, i oppløsning eller betent. Det er da vev som delvis eller helt er uten livsenergi.

Noen av de som bruker pendelen mener at dette verktøyet avspeiler legemets tilstand, karakter, kjønnslivet i alle aspekter og om personen handler hovedsakelig bevisst eller ubevisst.

Dersom du holder pendelen over hodet på personen kan man finne personens egenskaper. Personer som har en høy åndelig legning svinger pendelen med store høyresvinger. Dette er også en indikasjon om personens åndelige forbindelse med universet.

Bruk av pendel for å finne helbredende middel

I dag forekommer også pendulering som en form for medisinsk strålepåvisning. I denne sammenhengen kan for eksempel en bergkrystall holdes over en persons hud, hårlokk eller et blodspor. Pendelens svingninger tolkes vanligvis med; at dersom pendelen svinger mot klokken så er det et negativt svar, med klokken; et positivt svar mens en svingning fram og tilbake tolkes som nøytralt. 
Disse svingningene som pendelen utfører blir forklart med at denne forsterker nerve- og muskelreaksjonen i den som utfører penduleringen.

Brukt som middel for å oppdage sykdomsårsaker og å finne rett behandling.

Man tolker pendelens svingninger som en måte for å stille diagnose eller for å finne en måte å helbrede på.

En måte er at den som kontrollerer pendelen holder venstre pekefinger over medisinen, krystallen eller annet som skal være helbredende, samtidig som pendelen holdes med høyre hand over personens hud eller ”persontegn” og samtidig spør om hva som skal brukes for å få pasienten hel (healing). Dette gjøres til pendelen svinger med klokken og tas som en bekreftelse på rett valg. Hensikten er å finne avvik fra den normale helsetilstanden og å finne ut hva som kan hjelpe for å helbrede eventuelle avvik.

Utvidet bruk av pendelen

Pendelen kan, som sagt, brukes til å velge mellom forskjellige alternativer på en lang rekke områder. For å få et svar fra pendelen stiller du et Ja-Nei spørsmål, men kun på områder hvor du har en mulighet til å foreta et valg.

Bli hjemme eller reise bort i ferien?

Skal jeg beholde min jobb eller skal jeg finne en ny?

Finne ut hvordan man egentlig føler i en situasjon f. eks.: Skal vi ha flere barn?

Bli mer bevisst om hvem er person er og finne ut hva som motiverer denne personen og hvor godt man passer samme.

Avgjøre hvor stor din sjangse er for å være suksessull i en gitt situasjon. For eksempel: Har jeg hva som skal til for å bestå dette kurset?

Finne årsaken til fysiske problemer: For eksempel: Er min slankekur årsaken til min migrene?

Avgjøre hvilken mattype og vitaminer du skal spise. For eksempel: Bør jeg øke min dose av C-vitaminer.

Avgjøre hva som forårsaker en allergisk reaksjon. For eksempel: Er jeg allergisk mot laktose?

Husk at DU er pendelen. Det er din underbevissthet og intuisjon som gir svarene.

Det finnes flere utmerkede bøker du kan lese om pendel og pendulering som kan gi deg mer informasjon.

Pendel av
Rosenkvarts egner seg bra til pendulering av kjærlighetslivet og følelser generelt.
Ametyst benyttes oftest til mer intuitive- og åndelige svar
Bergkrystall til energier generelt, chakra, indre sannheter og til veiledning.
Pendel av messing har en beskyttende energi.
Gullpendel forsterker energien i det du pendler over.

Link til Facebook-siden min, og pendler til salgs: 
www.facebook.com/pg/AnitaBruncom/photos/?tab=album&album_id=1244634212224523

Mona Kristiansen 16.02.2020 14:27

Jeg ønsker å kjøpe 1 pendel i Turkis.

Anita 16.02.2020 14:34

Hei Mona. Kan du melde meg på www.anitarein68@hotmail.com, eller på min Facebookside AnitaBrun.com, så tar vi det derfra :)

Inger-Sissel Hem 11.10.2018 07:34

Jeg ønsker å kjøpe en pendel i ametyst

Daniela Roos 30.01.2017 14:53

Jeg ønsker kjøpe noe pendler i forhold til sykdom, kjærlighet, familien, barna og fremtiden.

Hvilke av disse pendler passer?

Beste hilsen Daniela Roos

Anita 30.01.2017 23:04

Daniela, kan du kontakte med på kontaktsiden, så tar vi det derfra?

Nyeste kommentarer

11.11 | 12:42

Kan bare anbefale Anita. Utrolig det hun gjør😍

09.10 | 15:37

Ja takk gjerne det

22.06 | 10:01

Hei dette er noe for meg

27.04 | 18:56

Gleder meg til fjernhealing i morgen, da min første opplevelse ble vel...